โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 8260 | เดือนนี้ : 36183 | ปีนี้ : 63889 | รวม : 140752
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี