โครงการคืนความสดใสให้ดวงตาผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน อบต.บ่อพลอย

 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 66 | เดือนนี้ : 794 | ปีนี้ : 276586 | รวม : 353449
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี