โครงการขับเคลื่อน สังคมสูงวัยตำบลบ่อพลอย ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(กิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมที่่ปลอดภัย)

วันที่18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน

 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 77 | เดือนนี้ : 805 | ปีนี้ : 276597 | รวม : 353460
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี