ข่าวทั่วไป กิจกรรม ประกาศ ประกวดราคาซื้อจ้าง
- หัวข้อเรื่อง
ผู้ชม
อบรม/ประชุม/สัมนา   โครงสร้างสำนักปลัด
41
ทั่วไป   องค์การบริหารส่่วนตำบลบ่อพลอย ได้รับมอบรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ในระดับ AA
354
ทั่วไป   โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
283
กิจกรรม   การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
136
ทั่วไป   โครงการจัดทำการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพตามความถนัด(อบรมการทำหมอนรองคอ)
70
ทั่วไป   โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรค โควิด - 19 เพื่อมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ่อพลอย
315
กิจกรรม   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
352
กิจกรรม   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
139
ทั่วไป   โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านบึงหัวแหวน
129
ทั่วไป   โครงการ อสม.น้อย ร่วมตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
121
ทั่วไป   ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อพลอยไตรมาสที่2/2564
117
กิจกรรม   อบต.บ่อพลอยขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเืพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19
403
ทั่วไป   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จัดตั้งจุดเพื่อทิ้งขยะติดเชื้อเฉพาะหน้ากากอนามัยประจำหมู่บ้านในเขตตำบลบ่อพลอย
378
ทั่วไป   องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จัดกิจกรรม บิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์ (Big Cleaning Day) ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
285
ทั่วไป   คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
382
ทั่วไป   กิจกรรมจัดสวัสดิการสังคมด้านอาชีพสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน" วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ณ อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
318
ทั่วไป   โครงการตำบลไร้มลพิษ รณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดหนองย่างช้าง หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
248
ทั่วไป   28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย อบต.บ่อพลอย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย
246
ทั่วไป   ภาพการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับประชาชน ตำบลบ่อพลอย เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2564
122
ทั่วไป   ข้อมูลตลาด ภาพตลาดนัดบ้านวังไพลิน
146
กิจกรรม   ภาพประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อพลอย
113
กิจกรรม   ขอเชิญประชุมสภาอบต.บ่อพลอย สมัยสามัญทีั่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
119
กิจกรรม   ขอเชิญประชุมสภา อบต.บ่อพลอย สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
120
กิจกรรม   เรียกประชุมสภาอบต. สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
130
กิจกรรม   กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564
132


ทั้งหมด รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 18 | เดือนนี้ : 6185 | ปีนี้ : 15440 | รวม : 92303
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี