ข่่าวประชาสัมพันธ์

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ศูนย์เรียนรู้รับรองสังคมสูงวัยตำบลบ่อพลอย 13
    2. รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.บ่อพลอย ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567 119
    3. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 129
    4. ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY 168
    5. เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบ วัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS 332
    6. ขอให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ 229
    7. ปฏิทิน และ คู่มือการประเมิน ITA ปี 2567 341
    8. สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 269
    9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 283
    10. คำแนะนำการให้วัคซีนโปลิโอ การนำร่องให้วัคซีนโปลิโอ 298
    11. “ธรรมนูญสร้างสุขทุกช่วงวัยตำบลบ่อพลอย” 387
    12. การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและร่วมกับหน่วยงานอื่น 381
    13. ลงนามบันทึกข้อตกลง “ธรรมนูญสร้างสุขทุกช่วงวัยตำบลบ่อพลอย” 361
    14. แผ่นพับโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 370
    15. ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 373
    16. ขอเชิญประชาชนในเขต อบต.บ่อพลอย ร่วมกันพิจารณาร่างธรรมนูญสร้างสุขทุกช่วงวัยตำบลบ่อพลอย 361
    17. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน 517
    18. ลานกีฬาและเครื่องออกกำลัง ตำบลบ่อพลอย 516
    19. รายงานการสำรวจฐานข้อมูลการขายสินค้า ตลาดนัด ในตำบลบ่อพลอย 408
    20. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลบ่อพลอย 359

ทั้งหมด 92 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4]  หน้าถัดไป>>
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 85 | เดือนนี้ : 30420 | ปีนี้ : 141187 | รวม : 673716
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี