แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
 

- แผน 2566-2570

 

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ย้อนกลับ

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 879 | เดือนนี้ : 13067 | ปีนี้ : 350344 | รวม : 427207
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี