แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
 

- แผน 2566-2570

 

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

ย้อนกลับ

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 8413 | เดือนนี้ : 36336 | ปีนี้ : 64042 | รวม : 140905
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี