แผนอัตรากำลัง

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 24
    2. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1 (2565) 145
    3. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 208
    4. แผนอัตรากำลัง 477

ทั้งหมด 4 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 735 | เดือนนี้ : 6162 | ปีนี้ : 15417 | รวม : 92280
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี