ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ประกาศ การกำหนดการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 34
    2. ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นศาลเจ้าพ่อเขาแดง) หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน (แบบ ป.ป.ช. 01) 325
    3. ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นศาลเจ้าพ่อเขาแดง) หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน (แบบ ป.ป.ช. 01) 368
    4. ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นรอบบึงสาธารณะ) หมู่ที่ 4 บ้านบึงหัวแหวน (แบบ ป.ป.ช. 01) 308
    5. ประกาศ โครงการก่อสร้างลานกีฬา (บริเวณศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 2 บ้านหนองย่างช้าง (แบบ ป.ป.ช. 01) 316
    6. ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางรพีพร สุดใจ) หมู่ที่ 10 บ้านเขาสิงโต (แบบ ป.ป.ช. 01) 312
    7. ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางละมัย เขียวแก้ว) หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว (แบบ ป.ป.ช. 01) 313
    8. ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสระกรวด) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน (แบบ ป.ป.ช. 01) 307
    9. ประกาศ โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล (แบบ ป.ป.ช. 07) 319
    10. ประกาศ โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ (แบบ ป.ป.ช. 07) 315
    11. ประกาศ โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย (แบบ ป.ป.ช. 07) 308
    12. ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายศรีหมอก) หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม (แบบ ป.ป.ช. 01) 323
    13. ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นห้วยหัด) หมุ่ที่ 11 บ้านวังไพลิน (แบบ ป.ป.ช. 01) 312
    14. ประกาศ โครงการขุดสรุน้ำ (ทุ่งหนองก่ำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าว้า (แบบ ป.ป.ช. 07) 337
    15. ประกาศโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย (แบบ ป.ป.ช.07) 307
    16. ประกาศ เรื่อง โครงการขุดสระน้ำ (ทุ่งหนองก่ำ) หมู่ที่ 3 ประจำปี 2563 365
    17. ประกาศ เรื่อง โครงการวางท่อเมนประปา (กลุ่มบ้านนายสันติ) หมู่ที่ 6 ประจำปี 2563 432
    18. ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หลังอบต.บ่อพลอย ประจำปี 2563 362
    19. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ประจำปี 2563 354
    20. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ 6 355

ทั้งหมด 55 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2]  หน้าถัดไป>>
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 8405 | เดือนนี้ : 36328 | ปีนี้ : 64034 | รวม : 140897
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี