รายงานกิจการสภา

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. เชิญประชุมสภา 100
    2. ประกาศ เรียกประชุมสภาอบต. 296
    3. รายงานประชุมสภา 1539
    4. คู่มือการปฏบัติงาน ประชุมสภาท้องถิ่น 165

ทั้งหมด 4 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 826 | เดือนนี้ : 13014 | ปีนี้ : 350291 | รวม : 427154
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี