รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 84
    2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 82
    3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 (6 เดือนแร) 78
    4. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 321
    5. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) 306
    6. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 37
    7. แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 223
    8. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2565 217
    9. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) 389
    10. รายงานผลการดำเนินการทุจริตประจำปี 2562 167
    11. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 199
    12. เเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 47

ทั้งหมด 12 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 8433 | เดือนนี้ : 36356 | ปีนี้ : 64062 | รวม : 140925
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี