ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 72
    2. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานช่วงเวลาพักเที่ยง 111
    3. ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง 103
    4. ประกาศขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 139
    5. ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 104
    6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 125
    7. รายงานผลการลดใช้พลังงานตามมาตรฐานการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 143
    8. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 205
    9. แบบสรุปรายงานผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย 235

ทั้งหมด 9 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 872 | เดือนนี้ : 47068 | ปีนี้ : 212782 | รวม : 745311
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี