ประมวลจริยธรรม

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ข่าวสารและประกาศเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม 49
    2. รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 60
    3. ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 67
    4. แนวทางการประพฤติตน Dos & Don’ts 84
    5. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 92
    6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 2566 112
    7. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 123
    8. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 93
    9. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 149

ทั้งหมด 9 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 825 | เดือนนี้ : 13013 | ปีนี้ : 350290 | รวม : 427153
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี