ประมวลจริยธรรม

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ 16
    2. ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 180
    3. ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 170
    4. ข่าวสารและประกาศเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม 278
    5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 255
    6. ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 292
    7. แนวทางการประพฤติตน Dos & Don’ts 419
    8. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 414
    9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 414
    10. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 458
    11. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 462
    12. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 538

ทั้งหมด 12 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 513 | เดือนนี้ : 29249 | ปีนี้ : 243236 | รวม : 775765
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี