วันที่ 19 เมษายน 2566 ประชุมทำความเข้าใจคณะทำงาน เครือข่ายปปท.ระดับตำบล

-รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์

-ออกแบบการขับเคลื่อนดำเนินการ

-จัดทำช่องทางการรับเรื่อง

 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 504 | เดือนนี้ : 29240 | ปีนี้ : 243227 | รวม : 775756
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี