โครงการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยตำบลบ่อพลอยภายใต้วิถีชีวิตใหม่ การจัดการประชุมคณะทำงานเพื่อการพัฒนากลไกการดำเนินงาน

และจัดทำแผนงานรองรับสังคมสูงวัยทั้ง 4 มิติในระดับตำบลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้สังคมสูงวัย

วันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ อาคาร ศพอส.อบต.บ่อพลอย

 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 67 | เดือนนี้ : 795 | ปีนี้ : 276587 | รวม : 353450
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี