โครงการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยตำบลบ่อพลอยภายใต้วิถีชีวิตใหม่ กิจกรรมที่ 1- กิจกรรมการส่งเสริมการมีงานทำ สร้างรายได้ และการส่งเสริมการออม

อบรมวิธีทำ ไข่เค็ม ปลาส้ม

วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 65 | เดือนนี้ : 793 | ปีนี้ : 276585 | รวม : 353448
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี