วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับ
องค์กการบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long term care ดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานผู้สูงอายุดีเด่น Care Manager ดีเด่น, Caregiver ดีเด่น, และชมรมผู้สูงอายุดีเด่น และ ผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 553 | เดือนนี้ : 29289 | ปีนี้ : 243276 | รวม : 775805
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี