เรื่อง องค์การบริหารส่่วนตำบลบ่อพลอย ได้รับมอบรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ในระดับ AA

 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับมอบรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)          สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้คะแนนผลการประเมิน 97.60
ในระดับ AA  โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบรางวัล และประธานการประชุมดังกล่าวในครั้งนี้ 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2021-12-20 09:53:00 แก้ไชวันที่ : 2023-01-25 14:44:53

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 8380 | เดือนนี้ : 36303 | ปีนี้ : 64009 | รวม : 140872
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี