ข้อมูล อบต.
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  ข้อมูลประชากร
ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  นายก อบต.และคณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลข่าวสาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรการการปฏิบัติงาน
มาตรการการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน(ด้านทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
      - ข้อมูลเชิงสถิติ

    เรื่อง รายงานประชุมสภา


ประจำปี 2561

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2561
 

ประจำปี 2562

สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2
สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1
สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1

 

ประจำปี 2563

สมัยสามัญที่ 1/2563 

สมัยสามัญที่ 2/2563 

สมัยสามัญที่ 3/2563 

 

ประจำปี 2564

สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

สมัยสามัญที่ 2/2564

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2564


 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.บ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.บjอพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.บ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

 

 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2017-07-03 20:02:52 แก้ไชวันที่ : 2022-05-01 16:51:49


      

   

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  หนังสือราชการ สถ..
 
   วันนี้ :  107
   เดือนนี้ : 8412
   ปี พ.ศ.นี้ : 71541
   ทั้งหมด : 323518


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย      2 ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , เบอร์โทรศัพท์ 034-510848