เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2022-04-27 08:28:26 แก้ไชวันที่ : 2022-04-27 09:16:05

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 24 | เดือนนี้ : 6191 | ปีนี้ : 15446 | รวม : 92309
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี