ข้อมูล อบต.
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  ข้อมูลประชากร
ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  นายก อบต.และคณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลข่าวสาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรการการปฏิบัติงาน
มาตรการการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน(ด้านทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
      - ข้อมูลเชิงสถิติ

    เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประจำเดือน มีนาคม 2564

- ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

- ประจำเดือน มกราคม 2564

- ประจำเดือน ธันวาคม 2563

- ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

- ประจำเดือน ตุลาคม 2563

- ประจำเดือน กันยายน 2563

- ประจำเดือน สิงหาคม 2563
- ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
- ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 - ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 - ประจำเดือน เมษายน 2563
 - ประจำเดือน มีนาคม 2563
 - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 - ประจำเดือน มกราคม 2563

- ประจำเดือน ธันวาคม 2562

 - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 - ประจำเดือน ตุลาคม 2562

 - ประจำเดือน กันยายน 2562

 - ประจำเดือน สิงหาคม 2562

 - ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

- ประจำเดือน มิถุนายน 2562

- ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

- ประจำเดือน เมษายน 2562

- ประจำเดือน มีนาคม 2562

- ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

- ประจำเดือน มกราคม 2562

- ประจำเดือน ธันวาคม 2561

- ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

- ประจำเดือน ตุลาคม 2561

- ประจำเดือน กันยายน 2561

- ประจำเดือน สิงหาคม 2561

- ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

- ประจำเดือน มิถุนายน 2561

- ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

- ประจำเดือน เมษายน 2561

- ประจำเดือน มีนาคม 2561

- ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

- ประจำเดือน มกราคม 2561

 

 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2017-09-20 21:14:26 แก้ไชวันที่ : 2021-04-17 16:52:42


      

   

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  หนังสือราชการ สถ..
 
   วันนี้ :  3
   เดือนนี้ : 10461
   ปี พ.ศ.นี้ : 10461
   ทั้งหมด : 262438


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย      2 ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , เบอร์โทรศัพท์ 034-510848