มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 

ย้อนกลับ

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 8322 | เดือนนี้ : 36245 | ปีนี้ : 63951 | รวม : 140814
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี