มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 

ย้อนกลับ

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 8261 | เดือนนี้ : 36184 | ปีนี้ : 63890 | รวม : 140753
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี