องค์การบริหารส่่วนตำบลบ่อพลอย ได้รับมอบรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ในระดับ AA
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับมอบรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)          สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้คะแนนผลการประเมิน 97.60
ในระดับ AA  โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบรางวัล และประธานการประชุมดังกล่าวในครั้งนี้ 

ย้อนกลับ

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 8432 | เดือนนี้ : 36355 | ปีนี้ : 64061 | รวม : 140924
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี