กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
 

โครงการตำบลไร้มลพิษ รณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

"กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง"

ย้อนกลับ

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 45 | เดือนนี้ : 952 | ปีนี้ : 70191 | รวม : 602720
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี