บริการประชาชน

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 188
    2. ข้อมูลเชิงสถิติ 265
    3. แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 227
    4. E-Service บริการประชาชน - บริการแบบฟอร์มต่างๆ 723
    5. แผนผังกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์ 584
    6. ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร 577
    7. มาตรฐานการให้บริการ 1253
    8. คู่มือประชาชน 1092
    9. แบบสอบถามความพึงพอใจ 363
    10. ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 367

ทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 69 | เดือนนี้ : 976 | ปีนี้ : 70215 | รวม : 602744
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี