บริการประชาชน

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 25
    2. ข้อมูลเชิงสถิติ 74
    3. แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 77
    4. E-Service บริการประชาชน - บริการแบบฟอร์มต่างๆ 493
    5. แผนผังกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์ 419
    6. ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร 310
    7. มาตรฐานการให้บริการ 968
    8. คู่มือประชาชน 608
    9. แบบสอบถามความพึงพอใจ 136
    10. ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 153

ทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 88 | เดือนนี้ : 816 | ปีนี้ : 276608 | รวม : 353471
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี