ข่าวประชาสัมพันธ์   ดูทั้งหมดคลิก!
 
 

กิจกรรมองค์กร   ดูทั้งหมดคลิก!
 

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมดคลิก! วันที่ประกาศ
ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นศาลเจ้าพ่อเขาแดง) หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน (แบบ ป.ป.ช. 01) 05 พ.ย. 2563
ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นศาลเจ้าพ่อเขาแดง) หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน (แบบ ป.ป.ช. 01) 05 พ.ย. 2563
ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นรอบบึงสาธารณะ) หมู่ที่ 4 บ้านบึงหัวแหวน (แบบ ป.ป.ช. 01) 05 พ.ย. 2563
ประกาศ โครงการก่อสร้างลานกีฬา (บริเวณศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 2 บ้านหนองย่างช้าง (แบบ ป.ป.ช. 01) 05 พ.ย. 2563
ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางรพีพร สุดใจ) หมู่ที่ 10 บ้านเขาสิงโต (แบบ ป.ป.ช. 01) 05 พ.ย. 2563

   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมดคลิก! วันที่ประกาศ
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564 18 มี.ค. 2564
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาสิงโต ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564 18 มี.ค. 2564
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564 18 มี.ค. 2564
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564 18 มี.ค. 2564
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายเฉลิม วิวาห์บัณบัต-บ้านเสาหงส์) หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564 18 มี.ค. 2564

 
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 13 | เดือนนี้ : 6180 | ปีนี้ : 15435 | รวม : 92298
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี